Джерела енергії

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії

Інформація про вплив на навколишнє середовище, спричинений
виробництвом електричної енергії ПП «КАТРУБ»